ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Αναφορικά με το αίτημα που θα υποβάλλουμε στην κατηγορία «Ενδυνάμωση Ευπαθών Ομάδων» έχουμε τα ακόλουθα ερωτήματα: Αρχείο excel προϋπολογισμού / Καρτέλα «Προσωπικό»: Μπορεί ο 13ος και 14ος μισθός να συμπεριληφθούν στο ποσοστό χρηματικής συνεισφοράς του φορέα υλοποίησης; Εάν όχι, πού πρέπει να ενταχθούν; Στις συνολικές μικτές μηνιαίες αποδοχές – που συμπεριλαμβάνουν μόνον τα επιδόματα και τις εισφορές – ή σε ξεχωριστό πεδίο;

Τα δώρα και τα επιδόματα καλύπτονται από το μισθολογικό κόστος. Η συνεισφορά του φορέα γίνεται στο σύνολο του προϋπολογισμού και όχι επιλεκτικά σε ορισμένες δαπάνες.