ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Αρχείο excel προϋπολογισμού: Για την υλοποίηση του έργου θα χρειαστεί η αγορά καινούργιου εξοπλισμού. Το είδος και το κόστος του εξοπλισμού έχουν ενταχθεί στην καρτέλα «Εξοπλισμός». Πρέπει να ενταχθούν ξανά και στην καρτέλα «Αποσβέσεις»;

Ο εξοπλισμός καλύπτεται μέσω του κόστους των αποσβέσεων. Δεν μπορεί να καλυφθεί μαζί αγορά εξοπλισμού αλλά και κόστος αποσβέσεων διότι αυτό είναι διπλή χρηματοδότηση για το ίδιο πράγμα.