ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αρχείο excel προϋπολογισμού / Καρτέλα «Capacity Building»: Ανάλογα με την περιγραφή της δράσης ενδυνάμωσης, ζητείται και ένα κόστος. Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε ποιο είναι το κόστος για κάθε δράση που εντάσσουμε; Για παράδειγμα: Εάν τοποθετηθεί μία δράση ενδυνάμωσης «Στρατηγικού Σχεδιασμού» πώς μπορούμε να γνωρίζουμε σε τι αντιστοιχεί το ποσό που θα τοποθετήσουμε; Σε τι πρέπει να βασιστεί η εκτίμησή μας καθώς δεν γνωρίζουμε το κόστος κάθε δράσης. Επίσης, σε ποια κατηγορία είδους δαπάνης εντάσσεται το Capacity Building; Στο drop down menu θεωρούμε πως ταιριάζει μόνο η επιλογή «Λοιπές Άμεσες Δαπάνες». Είναι σωστό;

Το κόστος μπορείτε να το εκτιμήσετε κάνοντας έρευνα αγοράς.
Για το Capacity Building υπάρχει ξεχωριστή καρτέλα στον προϋπολογισμό όπου εκεί επιλέγετε και δηλώνετε τις δαπάνες που θα πραγματοποιήσετε για το Capacity Building.