ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Αρχείο excel προϋπολογισμού / Καρτέλα «Ταξίδια»: Η υλοποίηση του έργου για το οποίο αιτούμαστε χρηματοδότηση απαιτεί έναν μεγάλο αριθμό ταξιδιών. Οι 25 σειρές της καρτέλας δεν καλύπτουν τον αριθμό αυτό και δεν μας δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής επιπλέον γραμμών. Ο συνολικός αριθμός προορισμών είναι 7 (επτά) και για την ορθή υλοποίηση του έργου απαιτούνται περιοδικές επισκέψεις. Εάν ομαδοποιήσουμε τις επισκέψεις ανά προορισμό, τα κόστη αφορούν στο σύνολο των ημερών για όλες τις επισκέψεις και όχι για κάθε μία από αυτές. Το ίδιο ισχύει και για τα εισιτήρια (αεροπορικά και ακτοπλοϊκά) που όμως το κόστος τους μεταβάλλεται μέσα στο έτος. Παραθέτω ένα παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό το ερώτημά μας: Το νησί της Τήνου θα το επισκεφθούμε συνολικά 5 φορές. Εάν ομαδοποιήσουμε τις επισκέψεις σε μία σειρά, το κόστος των ακτοπλοϊκών δεν θα είναι φανερό ότι αφορά περισσότερες από 1 επισκέψεις. Πώς προτείνετε να συνεχίσουμε;

Εάν θέλετε μπορούμε να σας στείλουμε αρχείο του προϋπολογισμού με περισσότερες γραμμές. Να μας πείτε πόσες γραμμές χρειάζεστε.