ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Δεν μπορώ να βρω στην αίτηση το σημείο που πρέπει να αιτιολογήσουμε τη μη συνεργασία μας με κάποιον εταίρο. Μπορείτε σας παρακαλώ να μου υποδείξετε το σημείο που πρέπει να εντάξω την αιτιολόγησή μου;

Στην ενότητα 4.7.1 της αίτησης.