ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διατίθεται η φόρμα της αίτησης “Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων” στα Αγγλικά, ώστε να τη στείλουμε για συμπλήρωση των πεδίων που τους αφορούν στους εταίρους, κι αν ναι, από πού θα μπορούσαμε να την κατεβάσουμε;

Μπορείτε να βρείτε τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, στην αγγλική γλώσσα και συγκεκριμένα https://www.activecitizensfund.gr/en/open-call/increased-support-for-human-rights/