ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Δύο ίδιες δράσεις θα γίνουν σε 2 διαφορετικά μέρη της Ελλάδας σε κοντινές αλλά διαφορετικές ημερομηνίες. Στην ενότητα 4.5 (πίνακας) θα αποτυπωθούν ως 1 δράση, (δηλαδή Στήλη Αυξων Αριθμός Δράσεων: 1 στήλη Πλήθος δράσεων: 2) ή ως 2 δράσεις (η πρώτη Στήλη Αύξων Αριθμός Δράσεων: 1 στήλη Πλήθος δράσεων: 1 και η δεύτερη Στήλη Αύξων Αριθμός Δράσεων: 2 στήλη Πλήθος δράσεων: 1)

Εφόσον το αντικείμενο της δράσης είναι ακριβώς το ίδιο και για τις δύο περιπτώσεις, μπορείτε να το αποτυπώσετε ως Αύξων αριθμός δράσης…Χ πλήθος δράσεων 2.