ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Εάν χρειάζομαι επιπλέον διευκρινίσεις, με ποιόν μπορώ να επικοινωνήσω;

Η υποβολή ερωτήσεων γίνεται μόνο μέσω email στον εκάστοτε υπεύθυνο Διαχειριστή της πρόσκλησης που σας ενδιαφέρει. Για λόγους διαφάνειας, οι απαντήσεις στις υποβαλλόμενες ερωτήσεις θα αναρτώνται τακτικά στο site του Προγράμματος. Δεν θα παρέχονται κατ’ ιδίαν απαντήσεις.