ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Εάν ένας από τους εταίρους δεν υποχρεούται σαν ιδιωτική εταιρεία να καταβάλει προϋπολογισμούς και απολογισμούς αλλά και καταστάσεις εσόδων-εξόδων σύμφωνα με το καταστατικό της και διαθέτει μόνο ισολογισμούς. Είναι αυτό αρκετό;

Αρκεί και η υποβολή των αποτελεσμάτων χρήσεως μαζί με τους ισολογισμούς των δύο τελευταίων ετών όπως αυτά ορίζονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος.