ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Εάν επιλέξουμε να προχωρήσουμε χωρίς εταίρο, χάνουμε αυτομάτως βαθμούς στην αξιολόγηση της αίτησης μας; Για εμάς η στενότητα χρόνου είναι εξαιρετικά ανασταλτικός παράγοντας για την επίτευξη συνεργασίας σε αυτή την αίτηση. Θα μας συμβουλεύατε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την αιτιολόγηση για την απουσία εταίρου ή θα ήταν πιο δόκιμο να σταθούμε σε άλλα κωλύματα;

Το πρόγραμμα ACF ενθαρρύνει τις συνεργασίες. Τα έργα μπορούν όμως να υλοποιηθούν και χωρίς εταίρο. Δείτε αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης, παράγραφος 13.2 των Οδηγιών προς υποψηφίους και συγκεκριμένα το κριτήριο «3.1. Ποιότητα των προτεινόμενων συνεργασιών, όπου ισχύει, ή αιτιολόγηση της μη ύπαρξης εταίρου». Η ποιότητα των συνεργασιών καθώς και η τεκμηρίωση της έλλειψης συνεργασίας αξιολογούνται με μέγιστο βαθμό 5 μονάδες στις 100.