ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εάν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του εταίρου είναι σε άλλη γλώσσα, για παράδειγμα στα Νορβηγικά, πρέπει να γίνει επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στα αγγλικά ή αρκεί μια απλή μετάφραση; Ποιος αναλαμβάνει το κόστος της μετάφρασης;

Οι μεταφράσεις εγγράφων, για παράδειγμα από τα Νορβηγικά στα αγγλικά (ή τα ελληνικά) είναι απαραίτητες, χωρίς να απαιτείται να είναι επίσημες. To κόστος των μεταφράσεων το επωμίζεται ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης ή/και ο εταίρος του, ανάλογα με τη μεταξύ τους συνεννόηση.