ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έχουμε προσεγγίσει το εργαστήριο Χ του ελληνικού Πανεπιστημίου Ψ καθώς είναι επιστημονικοί μας σύμβουλοι (η ομάδα του εργαστηρίου εδώ και αρκετό καιρό) και θα θέλαμε να μας υποστηρίξει και στην υλοποίηση του έργου με το οποίο θα κάνουμε αίτηση. Εφόσον δεν αποτελεί τμήμα του Πανεπιστημίου (όπως αναγράφεται στις οδηγίες) μπορεί να μπει ως Εταίρος στο Έργο ή ως άτυπη ομάδα;

Κατά κανόνα τα εργαστήρια δεν έχουν νομική μορφή αλλά υπάγονται είτε σε ένα τμήμα πανεπιστήμιου, είτε είναι διατμηματικά. Τα τμήματα με τη σειρά τους επίσης δεν έχουν αυτοτελή νομική μορφή αλλά υπάγονται στο πανεπιστήμιο, και έχουν το ίδιο ΑΦΜ.

Επομένως το εν λόγω εργαστήριο είτε θα συμμετέχει ως άτυπη ομάδα, είτε θα συμμετέχει το τμήμα / πανεπιστήμιο στο οποίο υπάγεται το εργαστήρι, και θα μνημονεύεται ότι η συμμετοχή αφορά το συγκεκριμένο εργαστήριο.