ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εφόσον εγκριθεί κάποιο έργο, το Ίδρυμα Μποδοσάκη θα συμβληθεί μόνον με το φορέα υλοποίησης έργου ή και με τον κάθε εταίρο χωριστά;

Η σύμβαση υλοποίησης έργου θα υπογραφεί μόνον μεταξύ του Ιδρύματος και του φορέα υλοποίησης έργου. Ο φορέας θα πρέπει να έχει υπογράψει συμβάσεις συνεργασίας με τον κάθε εταίρο του. Οι πληρωμές θα γίνονται προς τον φορέα υλοποίησης έργου και αυτός αναλαμβάνει όλες τις πτυχές της συνεργασίας με τους εταίρους.