ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Εφόσον επιλέξουμε να αιτηθούμε για μεγάλο έργο διάρκειας 28 μηνών, θα πρέπει να ξεκινήσουμε το αργότερο τον Ιανουάριο του 2022; Μπορούμε να είμαστε απολύτως ασφαλείς με αυτό το χρονοδιάγραμμα εφόσον η διαδικασία έγκρισης και συμβασιοποίησης θα έχει ολοκληρωθεί περίπου τότε; Σε περίπτωση επιπρόσθετων δυσκολιών εξαιτίας της πανδημίας, έχει προβλεφθεί η επιμήκυνση χρόνου υλοποίησης για τα μεγάλα έργα;

Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των μεγάλων έργων στη συγκεκριμένη πρόσκληση για την ισότητα των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας είναι 28 μήνες. Δεν προβλέπεται παράταση. Όλα τα έργα που επιχορηγούνται στο πλαίσιο του Active Citizens Fund θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2024.