ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εφόσον για την υλοποίηση του έργου πρέπει να χρησιμοποιηθούν εξωτερικοί συνεργάτες με τους οποίους η εταιρία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με δελτίο παροχής υπηρεσιών αλλά στο παρόν δεν διαθέτει σύμβαση. Μπορεί ο εν λόγω συνεργάτης να εμφανίζεται ονομαστικά και να επισυνάπτεται το βιογραφικό του ή πρέπει να υπάρξει η επισύναψη ενός ενδεικτικού βιογραφικού που να περιγράφει τα επιθυμητά προσόντα για τη θέση αυτή; Έχω ανατρέξει στον οδηγό και τις συχνές ερωτήσεις αλλά δεν μπορώ να εντοπίσω που αναφέρεται ξεκάθαρα αυτός ο περιορισμός.

Εφόσον ο φορέας σας έχει συνεργασθεί στο παρελθόν μαζί με τον συγκεκριμένο εξωτερικό συνεργάτη, μπορείτε να τον αναφέρετε ονομαστικά και με την ιδιότητα και τη θέση του στο έργο, να επισυναφθεί και το βιογραφικό του και εφόσον η πρόταση προκριθεί προς επιχορήγηση, θα μπορείτε να συνάψετε την αντίστοιχη σύμβαση έργου και να τη συμπεριλάβετε στα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα κατά την υποβολή των ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου).