ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεως για την “Ενδυνάμωση Ευπαθών Ομάδων” από ΜΚΟ η οποία πρόκειται να συσταθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και πριν από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, δίχως πρότερη δραστηριότητα τουλάχιστον δύο ετών;

Σχετικά με την επιλεξιμότητα του υποψήφιου φορέα υλοποίησης έργου και του εταίρου παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» και συγκεκριμένα τα τμήματα 2.2.1 και 2.2.2.