ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Είναι δυνατό ένα άτομο να εμφανίζεται ως απασχολούμενος σε 2 φορείς; Σε δύο τελείως διαφορετικά έργα της ίδιας πρόσκλησης; Για παράδειγμα είναι εφικτό αν εάν ένας εργαζόμενος σε μια ΜΚΟ φαίνεται ότι θα συμμετάσχει στην υλοποίηση της πρότασης που καταθέτει αλλά ταυτόχρονα ως υποψήφιος διδάκτορας φαίνεται στην επιστημονική ομάδα ενός πανεπιστημίου σε μια άλλη πρόταση;

Δεν υπάρχει κάποιος σχετικός περιορισμός από τους κανόνες του Προγράμματος ACF. Εφόσον δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός από την εργατική νομοθεσία, η ταυτόχρονη απασχόληση ενός ατόμου σε δύο φορείς είναι επιτρεπτή.