ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Είναι επιλέξιμα ταξίδια είτε στο εσωτερικό (σε άλλη πόλη), είτε στο εξωτερικό για επίσκεψη μελέτης (study visit) για ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλα αντίστοιχα δίκτυα/οργανώσεις;

Τα ταξίδια σε άλλες πόλεις εσωτερικού και εξωτερικού μπορούν να είναι επιλέξιμα ως προς τις δαπάνες του έργου εφόσον τεκμηριώνονται επαρκώς. Επιπρόσθετα, για ταξίδια με σκοπό την προώθηση συνεργασιών, την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών στις δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) προκρίνουμε να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων του προγράμματος. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τις διμερείς σχέσεις είναι έως τις 30 Ιουνίου 2023 ή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε εδώ.