ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά ενός οχήματος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για εκστρατείες συνηγορίας αναφορικά με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μιας συγκεκριμένης ομάδας στόχου; Στον προϋπολογισμό μπορεί να μπει το σύνολο του ποσού της αγοράς ή επιμερίζεται με βάση τους μήνες που θα διαρκέσει το πρόγραμμα; Επίσης, το όχημα αυτό θα συντελέσει στη βιωσιμότητα της πρότασης μας μετα το πέρας του προγράμματος. Τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση;

Η ερώτησή σας έχει ήδη απαντηθεί στην σχετική ενότητα της ιστοσελίδας του Active citizens fund.