ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Είναι επιλέξιμη δράση η δημιουργία/ αναβάθμιση της ιστοσελίδας της οργάνωσής μας στο διαδίκτυο;

Η δημιουργία/ αναβάθμιση ιστοσελίδας για τις ανάγκες του έργου είναι επιλέξιμη δράση.