ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Είναι επιλέξιμη δράση η μετεξέλιξη μιας υπάρχουσας ιστοσελίδας με τροποποίηση περιεχομένου , εμπλουτισμό θεματολογίας και επικαιροποίηση υλικού για τα ανθρώπινα δικαιώματα μια συγκεκριμένης ομάδας στόχου;

Ναι είναι.