ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Είναι επιλέξιμο για το έργο η πρόσληψη ατόμου που θα εργάζεται μόνο για το συγκεκριμένο έργο σε πλήρη απασχόληση;

Η δαπάνη προσωπικού από την πρόσληψη ατόμου, το οποίο θα εργάζεται για το συγκεκριμένο έργο σε πλήρη απασχόληση μόνο για το έργο και η κάλυψη της μισθοδοσίας θα ανέρχεται στο 100% του κόστους, είναι επιλέξιμη δαπάνη.