ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Είναι επιλέξιμοι οι φόροι εκτός του μη ανακτήσιμου ΦΠΑ που αναφέρεται στον οδηγό; Για παράδειγμα φόρος επιτηδεύματος;

Οι δαπάνες για την πληρωμή οποιουδήποτε άλλου φόρου  θεωρούνται μη επιλέξιμες.