Είναι υποχρεωτικό να έχουμε εταίρους από το εξωτερικό;

Δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει εταίρος από το εξωτερικό.