ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Είναι υποχρεωτικό όλοι οι εταίροι ενός σχήματος (πχ. φορέας υλοποίησης & 3 εταίροι) να συμμετέχουν σε δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων; Θα μπορούσε το ποσό του προϋπολογισμού να διατεθεί σε έναν μονάχα εταίρο με σκοπό την ενδυνάμωση του; Aν όχι, προτείνετε την ίση κατανομή του προϋπολογισμού ανάμεσα τους εταίρους ή μπορεί να γίνει βάσει των αναγκών της κάθε οργάνωσης;

Οι Δράσεις Ανάπτυξης Ικανοτήτων αφορούν μόνο τους φορείς υλοποίησης έργου και όχι τους εταίρους. Επομένως μόνο οι φορείς υλοποίησης μπορούν να εντάξουν σχετικές δράσεις για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και την ενίσχυση τους βιωσιμότητας του φορέα τους στην πρόταση έργου που θα κατατεθεί.