ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Εκπροσωπώ φορέα με τον οποίο σκοπεύουμε να διοργανώσουμε το καλοκαίρι του 2021 ένα πρόγραμμα συνεργασίας με Σχολή Καλών Τεχνών και έναν Δήμο. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί ως επίσκεψη διάρκειας 2 εβδομάδων 30 φοιτητών της σχολής με στόχο τη μελέτη περιοχής και τη σύναψη επαφών με τοπικούς συλλόγους και κοινότητες, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση σε υποδομές κάποιων τοπόσημων της γειτονιάς (όπως η τοπική βιβλιοθήκη), από τα οποία θα επωφελούνται άμεσα οι τοπικές κοινότητες. Θα ήθελα αρχικά να επιβεβαιώσω ότι ένα τέτοιο δικό μας πρόγραμμα άπτεται των προδιαγραφών του εν λόγω open call για την Ανάπτυξη των Δικτύων μεταξύ των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η πρόσκληση έχει σκοπό την ενίσχυση και ανάπτυξη δικτύων από φορείς προκειμένου να πραγματοποιήσει δράσεις δικτύωσης με διάρκεια και βιωσιμότητα ανάμεσα στους φορείς –  μέλη του δικτύου. Αξιολογείται τόσο το περιεχόμενο και η ουσία των δράσεων, καθώς και η συνεισφορά τους στη δημιουργία ή υποστήριξη ενός μόνιμου δικτύου όσο και ο αριθμός των μελών του δικτύου, ο οποίος αποτελεί δείκτης παραδοτέου του έργου.

Η πρόσκληση δεν καλύπτει σύμπραξη one off μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέων με σκοπό την πραγματοποίηση μιας μεμονωμένης, ολιγοήμερης δράσης, που πραγματοποιείται μέσω μιας σύμπραξης – συνεργασίας φορέων και όχι μέσω της δημιουργίας δικτύου.

Αν αυτή η δράση – εκδήλωση περιλαμβάνει τη δημιουργία μόνιμων δικτύων και υποδομών, αξιολογείται διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, κάθε αίτηση αξιολογείται κατά περίπτωση μετά την υποβολή της, επί των συγκεκριμένων δράσεων και παραδοτέων που περιλαμβάνει.