ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Εκπροσωπώντας ιδιωτική εταιρία που ενδιαφέρεται να λειτουργήσει ως partner σε αυτή την πρόσκληση, το ερώτημά μας έχει ως εξής: 1.Αποτελεί το eLearning επιλέξιμη δραστηριότητα capacity building γι’ αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση; 2. Υπάρχει εργαλείο partner search όπου μπορούμε να καταθέσουμε τα στοιχεία μας; Εκπροσωπώ εταιρία eLearning, Premium Moodle Partner της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στην 7η πρόσκληση «Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της ΚτΠ» του Προγράμματος Active citizens fund, δεν προβλέπεται η ύπαρξη εταίρου. Επιλέξιμοι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης έργων είναι οι ΜΚΟ με νομική υπόσταση στην Ελλάδα (αυτοτελή νομικά πρόσωπα), οι οποίες εμπίπτουν στον εξής ορισμό: «Μη κερδοσκοπικές εθελοντικές οργανώσεις που έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα, με μη εμπορικό σκοπό, ανεξάρτητες από την τοπική, περιφερειακή και κεντρική κρατική – κυβερνητική διοίκηση, δημόσιους οργανισμούς, πολιτικά κόμματα και εμπορικούς οργανισμούς. Θρησκευτικές οργανώσεις και πολιτικά κόμματα δεν θεωρούνται ΜΚΟ». Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες των δημοκρατικών αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έγγραφο «Οδηγίες προς υποψηφίους», σελ. 7.