ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκτιμώμενο κόστος των δράσεων επικοινωνίας: Σε κάποιες περιπτώσεις οι δράσεις επικοινωνίας δεν έχουν έξοδα με την έννοια ότι θα γίνουν από το προσωπικό που θα δουλέψει εν γένει για το πρόγραμμα. Για παράδειγμα μια δράση επικοινωνίας μπορεί να είναι μια συνέντευξη σε τηλεοπτικό κανάλι που θα δώσει ίσως ο υπεύθυνος επικοινωνίας, ή ο επιστημονικός υπεύθυνος ή ο διαχειριστής του έργου. Τι κόστος μπορεί να έχει αυτή η δράση; Μπορούμε να βάλουμε μηδέν;

Γενικά, οι φορείς θα πρέπει να προϋπολογίζουν ό,τι μπορεί να εμπεριέχει κόστος (προσωπικό ή μη). Στο παράδειγμα αυτό, δεν κοστολογείται (ξανά) ο εργαζόμενος στο πρόγραμμα. Στο παράδειγμα όμως μιας συνέντευξης τύπου, θα πρέπει να κοστολογηθεί η εκδήλωση με ό,τι αυτή μπορεί να περιλαμβάνει (π.χ. αίθουσα,  μικρόφωνα, catering κλπ).