ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένα αφιέρωμα στον Τύπο που να αφορά το σύνολο του έργου, αποτελεί επιλέξιμη δράση επικοινωνίας του έργου;

Η αρθρογραφία και τα αφιερώματα δεν είναι δράσεις επικοινωνίας.  Δράσεις είναι ό,τι οργανώνεται π.χ. μια Συνέντευξη τύπου, μια εκδήλωση, ένα εργαστήριο. Το αφιέρωμα στον τύπο, μία συνέντευξη, ένα αφιέρωμα, ή ένα Δελτίο Τύπου είναι μέσο επικοινωνίας (μέσω του οποίου δηλαδή (π.χ. του άρθρου) επικοινωνούμε τη δράση μας).