ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ενδιαφερόμαστε ως ΑΜΚΕ να συμμετάσχουμε ως φορέας υλοποίησης σε μία μόνο πρόταση (όπως άλλωστε ορίζεται και από την πρόσκληση). Μπορούμε όμως να συμμετάσχουμε και ως μέλος ενός δικτύου που θα συσταθεί σε μία άλλη πρόταση (δηλαδή, χωρίς να λάβουμε καμία συμμετοχή στον προϋπολογισμό);

Μπορείτε να συμμετέχετε ως μέλος σε όσα δίκτυα επιθυμείτε.