ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Επιλέγουμε ως εταίρο μία ομάδα επιστημόνων οι οποίοι συνεργάζονται σταθερά αλλά δεν έχουν ένα νομικό πρόσωπο. Ο καθένας ξεχωριστά αλλά και όλοι μαζί με μορφή επιστημονικού δικτύου, συμμετέχουν σε προγράμματα και έχουν σημαντική εμπειρία στον τομέα τους. Για τις ανάγκες της δικής μας συνεργασίας, θα προχωρήσουν στην σύσταση της Άτυπης Ομάδας, υπογράφοντας το αντίστοιχο έντυπο που υπάρχει στη σελίδα σας.

Έχει  ήδη απαντηθεί, παρακαλώ ανατρέξετε στην ενότητα Συχνές ερωτήσεις.