ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Επιτρέπεται ο project manager του έργου να αναλάβει την εκπόνηση του πλάνου επικοινωνίας ή είναι υποχρεωτική η ύπαρξη υπεύθυνου επικοινωνίας;

Παρακαλώ ανατρέξτε στις Οδηγίες προς Υποψηφίους ενότητα 12.1.