ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Για τα βιογραφικά των στελεχών απαιτούνται απλά ή europass;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος περιορισμός ως προς το είδος των βιογραφικών.