ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Για τη σύμβαση μεταξύ του εταίρου από τις χώρες ΕΕΑ και τον κύριο αιτούντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το template που θα δίνεται από το πρόγραμμα στα αγγλικά; Για να διασφαλιστεί η κατανόηση των όρων της σύμβασης.

Ναι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πρότυπο που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Active citizens fund.