ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για τη σύμβαση συνεργασίας: To PIA που αναφέρετε στην σύμβαση καθώς και άρθρα για την επιλεξιμότητα των δαπανών κλπ, δεν το έχουμε βρει στο site σας. Μπορούμε να κάνουμε αναφορά στον Οδηγό του Υποψηφίου και στα αντίστοιχα πεδία ή να κρατήσουμε το ΡΙΑ?

Να παραμείνει η αναφορά στην PIA (Σύμβαση Υλοποίησης Έργου), η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Μπορείτε να την βρείτε πατώντας εδώ.