ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Για την 6η πρόσκληση «Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών» ποιος υποβάλει την αίτηση στο πρόγραμμα αφού μιλάμε για δίκτυο φορέων;

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
α) υπάρχοντα Δίκτυα με νομική μορφή. Εάν δεν έχουν νομική μορφή είναι απαραίτητη η υποβολή της αίτησης από εκπρόσωπο φορέα υλοποίησης με νομική μορφή, όπως ακριβώς ορίζεται από την πρόσκληση και τις Οδηγίες προς Υποψηφίους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης:
β) υπό σύσταση δίκτυα, τη δημιουργία των οποίων επιδιώκουν φορείς της ΚτΠ όπως ορίζονται από την πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση υποβάλλεται από τον φορέα-εκπρόσωπο του Δικτύου.

Οι φορείς-μέλη που συνθέτουν ένα υπάρχον ή υπό δημιουργία Δίκτυο δεν είναι απαραίτητο, ούτε συνίσταται να είναι στο σύνολό τους εταίροι του έργου. Οι εταίροι έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και συμμετοχή στην ανάπτυξη ή τη δημιουργία του δικτύου.