ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Για την υποβολή πρότασης μεγάλου έργου στη πρόσκληση για την “Ενίσχυση της Συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών”, θα μπορούσαν να υποβάλουν από κοινού, συμπράττοντες 1-2 Επιλέξιμοι Φορείς, με τη σύμπραξη επιπλέον 2 Εταίρων, συγκεκριμένα ενός ερευνητικού οργανισμού και μιας μελετητικής εταιρείας;

Μόνο ένας φορέας μπορεί να υποβάλει αίτηση στο Πρόγραμμα ως φορέας υλοποίησης έργου και μπορεί να έχει όσους εταίρους επιθυμεί. Τόσο ο φορέας υλοποίησης έργου όσο και οι εταίροι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως ορίζονται στην ενότητα 2.2 του εγγράφου «Οδηγίες προς Υποψηφίους».