ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Για τις δαπάνες χρειάζονται προσφορές;

Για τις δαπάνες που θα αναληφθούν απευθείας από τον υποψήφιο φορέα υλοποίησης και τους εταίρους του, εισάγετε απλώς τα ανάλογα κόστη στα αντίστοιχα φύλλα του υποδείγματος προϋπολογισμού έργου που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος, χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση. Για δαπάνες υπεργολαβίας, αναφορικά με δράσεις ή παραδοτέα τα οποία θα αναληφθούν από εξωτερικό φορέα, δεν ζητείται να προσκομιστούν προσφορές με την αίτηση αλλά θεωρείται καλή πρακτική να προηγηθεί μία έρευνα αγοράς ώστε το κόστος που θα προϋπολογιστεί στο έργο να είναι ρεαλιστικό και επαρκές ώστε να πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη δράση από τον εξωτερικό φορέα, σε περίπτωση που το έργο εγκριθεί για χρηματοδότηση.