ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

H ”εκδήλωση λήξης” στην οποία θα παρουσιαστεί το σύνολο του έργου, αποτελεί επιλέξιμη δράση επικοινωνίας του έργου;

Ναι είναι δράση επικοινωνίας.