ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η καταληκτική ώρα (12.00 μ.μ.) σημαίνει μεσημέρι ή βράδυ – διότι μπορεί να εννοούμε και τα δύο με το μ.μ.

Η καταληκτική ώρα υποβολής των αιτήσεων είναι 12 το μεσημέρι.