ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Η παρουσίαση του εταίρου μέσα στην αίτηση μπορεί να είναι στα αγγλικά ή πρέπει να είναι μεταφρασμένη στα ελληνικά;

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί στο σύνολό της στην ελληνική γλώσσα.