ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η πνευματική ιδιοκτησία που παράγεται κατά την υλοποίηση κάποιου έργου εξακολουθεί να ανήκει στην οργάνωση και μετά την ολοκλήρωσή του;

Η πνευματική ιδιοκτησία που παράγεται από την υλοποίηση κάποιου έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Active Citizens Fund» παραμένει στον φορέα υλοποίησης και μετά το τέλος του έργου. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος (Ίδρυμα Μποδοσάκη και Αλληλεγγύη SolidarityNow) και ο Διαχειριστής του Προγράμματος (Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) F.M.O.) δικαιούνται να χρησιμοποιούν και να εκμεταλλεύονται δωρεάν και καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα αποτελέσματα του έργου.