ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η προκήρυξη αναφέρει ότι για έργα πάνω από 150.000 ευρώ είναι υποχρεωτική η δημιουργία ξεχωριστής ιστοσελίδας για το έργο. Στην περίπτωση όμως που μία από τις δράσεις του έργου είναι η δημιουργία ιστοσελίδας, τότε αυτή δεν υπολογίζεται ως δράση επικοινωνίας αλλά ως κύρια δράση του έργου. Οπότε δεν θα αναφέρεται στο πλάνο επικοινωνίας. Σωστά;

Η δημιουργία ιστοσελίδας δεν είναι δράση επικοινωνίας. Είναι κανάλι/όχημα επικοινωνίας, μέσω του οποίου επικοινωνούν οι φορείς το έργο τους.