ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Η πρόσκληση “Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων” απευθύνεται στην ομάδα στόχου των φυλακισμένων;

Ο όρος «ευπαθείς ομάδες» αναφέρεται σε μη προνομιούχες ομάδες του πληθυσμού μέσα στις οποίες συγκαταλέγονται και οι κρατούμενοι σε φυλακές.