ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η πρόταση μας είναι βασισμένη σε κατ’οίκον επισκέψεις των εθελοντών, σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Αν η πρότασή μας εγκριθεί αλλά λόγω των συνθηκών που επικρατούν τον τελευταίο καιρό (κορωνοϊός ) γίνει αδύνατη η επίσκεψη σε σπίτια, θα υπάρξουν κυρώσεις ή θα δίνεται η δυνατότητα να τροποποιηθεί η πρόταση μας;

Ο φορέας υλοποίησης μπορεί να τροποποιήσει δράσεις που δεν μπορούν να υλοποιηθούν λόγω της πανδημίας covid-19 αλλά πάντα σε συνεννόηση με τον διαχειριστή επιχορήγησης.