ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η σύμβαση χρειάζεται να είναι τόσο αναλυτική? Θα μπορούσαμε σε κάποια πεδία να κάνουμε αναφορά στην Οδηγό Υλοποίησης στην Σύμβαση που θα υπογραφεί, στην αίτηση και στα παραρτήματα αυτής πχ στον προυπολογισμό προκειμένου να γίνει πιο λειτουργική?

Όλα τα πεδία του υποδείγματος της σύμβασης είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν. Το μέγεθος και το περιεχόμενο κάθε απάντησης το επιλέγει ο υποψήφιος.