ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ισολογισμοί (που είναι το μόνο εκ των 3 οικονομικών στοιχείων του οποίου η κατάρτιση προβλέπεται από το καταστατικό της εταιρείας μας) απαιτούνται για ποια έτη συγκεκριμένα;

Σύμφωνα με τις «Οδηγίες προς Υποψηφίους», και συγκεκριμένα με την Ενότητα 15, θα πρέπει να υποβληθούν οι οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων δύο χρήσεων (εκτός αν η οργάνωση έχει ιδρυθεί πιο πρόσφατα).