ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Κάποιες από τις δράσεις οι οποίες έχουν σχεδιαστεί από το φορέα που έχει επιλεγεί να συμμετέχει σταματούν με τη λήξη του προγράμματος ή μπορούν να συνεχιστούν και μετά τις 30 Απριλίου 2024;

Οι δράσεις ενός έργου μπορούν να συνεχίσουν να υλοποιούνται και μετά τη λήξη της επιχορήγησης από το Πρόγραμμα. Πλην, όμως, οι επιχορηγούμενες από το Πρόγραμμα δράσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στη σύμβαση έργου, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 30 Απριλίου 2024.