ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πώς γίνεται η προσωρινή αποθήκευση της αίτησης στο σύστημα;

Η προσωρινή αποθήκευση της αίτησης γίνεται πατώντας την επιλογή «Προσωρινή Επεξεργασία Αίτησης» και εφόσον επισυνάψετε τουλάχιστον ένα από τα απαιτούμενα προς επισύναψη έγγραφα.