ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Με φορέα υποβολής στην Ελλάδα είναι δυνατή η συνεργασία με φορέα μόνο από τις χώρες ΕΟΧ και όχι με φορέα από τη δωρήτρια χώρα;

Η ερώτησή σας έχει ήδη απαντηθεί. Παρακαλώ ανατρέξτε στην σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα του Active Citizens Fund.